GM ARIWO

Projekt identyfikacji wizualnej dla G. Myczkowskiej – Coacha.