GREGOR TRANSPORT

Projekt logo oraz sesja zdjęciowa floty transportowej.